Tadeusz Maria Zipser

Tadeusz Maria Zipser urodził się w 1930 roku we Lwowie.

Po wysiedleniu jego rodziny z miasta narodzin, zamieszkał we Wrocławiu, gdzie w 1952 roku ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej.

Swoją pracę architekta i urbanisty powiązał z życiem naukowym uczelni.

Kolejno uzyskiwał stopień doktora, doktora habilitowanego i profesora, by w 1981 zostać rektorem Politechniki Wrocławskiej.

Postać ta była pionierem w zastosowaniu maszyn cyfrowych, a następnie komputerów w urbanistycznym planowaniu obciążenia ulic miejskich.

Dodatkowo zasłynął z wprowadzenia nowoczesnego kierunku studiów Gospodarki Przestrzennej na Politechnice Wrocławskiej.

Był to pierwszy tak innowacyjny kierunek na terenie całej Europy Wschodniej.

Do głównych prac architekta zalicza się kościół świętego Ducha we Wrocławiu, kościół świętego Józefa w Świeradowie-Zdroju, kościół pod wezwaniem Opatrzności Bożej we Wrocławiu, kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Grajewie oraz kaplicę cmentarza pod wezwaniem Świętego Ducha we Wrocławiu.