Prawo podatnika do zaskarżenia wydanej decyzji

Każdy podatnik ma prawo do tego, aby wnieść odwołanie od decyzji wydanej przez organ podatkowy. Dotyczy to wszystkich decyzji, które są wydawane przez organy podatkowe pierwszej instancji. Podatnik jeżeli chce złożyć odwołanie jest zobowiązany zrobić to w terminie czternastu dni od chwili odebrania przez niego decyzji organu podatkowego. Stosowne pouczenie znajdzie się w otrzymanej decyzji. Odwołanie od decyzji podatnik może wnieść do właściwego organu odwoławczego.

Może się to odbyć przy pośredniczeniu organu podatkowego wydającego decyzję. Składane przez podatnika odwołanie powinno przedstawiać zarzuty względem orzeczonej decyzji oraz prezentować zakres żądań podatnika. Jeżeli taki wniosek będzie stosowanie uzasadniony to organ odwoławczy wówczas może prowadzić rozprawę. Podczas takiej rozprawy podatnik może przedstawiać swoje żądania a także składać wyjaśnienia. Ma prawo również prezentować swoje propozycje oraz zarzuty do otrzymanej decyzji.