Obowiązek rejestracji w urzędzie skarbowym

NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej jest indywidualnie przypisywany do każdego zarejestrowanego podatnika. Podatnik ma obowiązek rejestracji, po której przypisany zostanie mu jego osobisty NIP.

Numer Identyfikacji Podatkowej jest zawsze nadawany podatnikowi przez naczelnika urzędu skarbowego. NIP pomaga w ewidencji płatników oraz podatników.

Energia dla domu od rwe stoen to najlepsze rozwiązanie

Aby podatnik uzyskał Numer Identyfikacji Podatkowej musi najpierw złożyć wniosek na specjalnie do tego przeznaczonym formularzu. Formularz taki wymaga od podatnika podania jego wszystkich danych osobowych.

W sytuacji kiedy już po otrzymaniu NIM któreś z tych danych zmienią się, np. nazwisko czy adres zamieszkania, podatnik jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie właściwy sobie organ podatkowy.

Aby tego dokonać podatnik musi we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania organie podatkowym złożyć zgłoszenie aktualizacyjne, które będzie zawierało poprawione już i aktualne informacje o danych osobowych.